top of page

Det findes adskillige statistikker, der viser at LGBTQAI+ personer er i større risiko for at have psykiske problemstillinger. Nogle af overlappene er selvsagte: Stigmatisering fra samfundet og mis-/uforståelse fra omgivelserne kan lede til social isolation, mobning, samlivsproblematikker, familiestridigheder, problemer med at starte uddannelse/job, tristhed og ensomhed.
 I nogle tilfælde bliver det så signifikant, at man kan opleve angst, depression, (minoritets)stress, personlighedsforstyrrelser, selvmordstanker mv. Dertil kommer et øget fokus på krop og identitet, der kan give anledning til en række spiseforstyrrelser, særligt hos transpersoner. 
Ikke alle psykologer er opdaterede med hverken terminologien eller den nyeste forskning indenfor queer-litteraturen. Det er enormt afgørende, at opleve, at den sundhedsprofessionelle forstår og rummer de dilemmaer, der følger med en queer identitet. Jeg har i mit virke som psykolog gjort det til en af mine kerneydelser at opdatere mig på dette felt. Derfor kan du være sikker på at jeg går fordomsfrit og normkritisk til terapien. Jeg arbejder narrativt, systemisk og eksistentielt fænomenologisk med disse problematikker, hvilket betyder at vi arbejder med din væren i verden med udgangspunkt i dine oplevelser, og ikke en på forhånd defineret norm-forståelse. Jeg tager også gerne imod queer-kærlighedsrelationer og familier. 

bottom of page