top of page

PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER

Personlighedsforstyrrelser er en samlebetegnelse for en række personlighedsstrukturer, der er arrangeret på en måde, der gør det svært at fungere i sociale sammenhænge. Dette, da samfundet er struktureret ud fra nogle bestemte sociale koder og manuskripter. Hos en personlighedsforstyrret kan det være svært ved at mærke den stabile kerne, der gør det muligt at tale ind i disse manuskripter, og derfor kan man få en oplevelse af ikke at forstå sin omverden, eller at andre ikke formår at rumme ens verdensforståelse.

Dog er det svært at ændre hele verdens struktur, og derfor arbejder vi i terapien på at sætte verdensordenen i perspektiv og konkretisere de personlige erfaringer, du har gjort dig. Vi arbejder med at finde din kerne og de strategier, du kan trække på, når du oplever uoverensstemmelse mellem andres verdensforståelser og dine egne. Nogle mennesker med personlighedsforstyrrelse kan have svært ved at opretholde stabile relationer til andre, hvorfor det kan være meningsfuldt at bruge terapirummet til at vende dette og eventuelt have en pårørende med fra tid til anden. 
Jeg arbejder narrativt og systemisk med personlighedsforstyrrelser, hvilket vil sige at vi sammen skal se din livshistorie som omdrejningspunktet. Vi forsøger at trække tråde i din historie, der gør det muligt at træffe beslutninger i livet med åbne øjne for uhensigtsmæssige mønstre samtidig med at vi værner om de træk, der giver dig kraft i din hverdag. Det systemiske perspektiv giver mulighed for at trække dine relationer ind i terapirummet – personlighed bor ikke kun indeni, men realiseres også i mødet mellem mennesker.

bottom of page