top of page

OCD

OCD (obsessive compulsive disorder) er en lidelse, der kan tage mange former og give forskelligartede symptomer. Overordnet indebærer det mindst én af de følgende:

  • Tvangstanker, såkaldte ”hvad-nu-hvis-tanker” (eks. ”hvad nu hvis jeg bare svinger bilen over i den anden vejbane” eller ”hvad nu hvis mit barn kommer til skade, hvis jeg gør xyz” eller ”hvad nu hvis jeg kunne finde på at gøre skade på andre eller være pædofil?”

  • Tvangshandlinger, ritualer der har til hensigt få tvangstankerne til at falde til ro (eks. vaske sig overdrevent meget, sortere eller undgå visse ting, bede om bekræftelse fra andre for at lette mistroen til egen moral eller dømmekraft)

OCD kan tage forskellige former såsom samlermani (hordering) eller hud- og hår pilleri (skin picking). Den kan også fejlagtigt forveksles med andre lidelser såsom spiseforstyrrelser, andre angstlidelser, personlighedsforstyrrelser og autisme. 

Den mest brugte metode for OCD-behandling er kognitiv adfærdsterapi i kombination med evt medicinering. Dette er en korttidsterapiform, der bruges i psykiatrien, og som kan hjælpe nogen.

Når jeg behandler OCD arbejder jeg derfor på to spor: Vi arbejder på med tiden ændre dem til mere passende handlinger for dig og din hverdag, men min erfaring er at symptomerne kan blusse op igen, hvis ikke man arbejder med at forebygge tilbagefald. Derfor er omdrejningspunktet for det andet spor, at fokusere på, hvad der mon har givet symptomerne til at starte med – vi kommer altså til bunds i hvorfor OCDén har boet hos dig på dette tidspunkt i dit liv. Således er behandlingen ikke bare symptomdæmpende, men også varig og udviklende for dit liv fremover. 

bottom of page