top of page

KROPSRELATEREDE PROBLEMATIKKER

Krop, seksualitet og identitet er knyttet sammen. Derfor er kroppen et naturligt redskab i måden vi bevæger os i verden på, men også skydeskive i vores hverdag. I mit speciale i psykologi har jeg forsket i tykhed hos kvinder, da kropsidealerne hos kvinder er svært opnåelige for de fleste. Der kan altså opleves ekstrem modstand fra omverdenen helt fra barns ben, og den internaliseres med tiden i identiteten og selvforståelsen som en forkerthed. Forkertheden skaber fejlforstået grobund for den måde, vi går til verden på, og vi får derfor ikke det maksimale ud af vores tilværelse. Når jeg arbejder med kropsbilleder, arbejder jeg narrativt, metakognitivt og eksistentielt. Det vil sige, at vi arbejder med din livshistorie og det selvbillede, du med tiden har fået skabt. Når jeg gør dette, er det for at give mulighed for at åbne din horisont, og sammen bevæger vi os hen imod de mål, der er vigtige for dig.

bottom of page