top of page

KØNSRELATEREDE PROBLEMATIKKER

Jeg oplever fra tid til anden klienter, der har behov for en psykolog, der har forståelse for kønsproblematikker og uligestilling. Det kan være i forhold til arbejdsmæssige problemstillinger, i hjemmet, i parforholdet eller familien, eller i historier hvor overgreb, vold eller lignende har spillet en rolle.
Køn, race, alder, størrelse og andre identitetsmarkører kan medføre stor forskel på den måde, man bliver mødt af verden på, og dermed på de vilkår, man kan leve livet efter. Der er for eksempel god gavn af forståelsen af kønsforskelle i hjemmet, når der arbejdes i par eller familie. Samtidig kan køn spille en afgørende rolle for et menneskes oplevelse af begrænsninger i hverdagen, hvilket giver anledning til en række psykiske lidelser og personlige kriser. Når du kommer hos mig kan du være tryg ved, at jeg er opdateret i forskningen på køns-området. I tråd med min erfaring med LGBT+ personer, bruger jeg narrative, eksistentielle og systemiske metoder.

bottom of page