top of page

BIPOLAR LIDELSE

Bipolar lidelse blev engang kaldt maniodepressiv lidelse, fordi man oplever både manier og depressioner. De fleste oplever de første symptomer i starten af 20érne, men har svært ved at sætte dem sammen til et helt billede og få den rigtige hjælp. Derfor bliver mange fejldiagnosticerede, eller må vente længe med at få den rigtige behandling. Der kan også gå mange år hvor der er pause i symptomerne hvorefter de kommer buldrende tilbage. Bipolar lidelse kan have større eller mindre sving og være til mere eller mindre gene i hverdagen. 
Når jeg arbejder med mennesker med bipolar lidelse, eller som har mistanke om, at de har det, er der et stort fokus på at skabe en sammenhængende fortælling og forståelse af et liv, der er præget af humørsving og måske endda vekslende funktionsniveau. Vi arbejder med stabilitet og balance i hverdagen samtidig med at vi kigger tilbage og frem i livet for at give oplevelsen af at helt liv og et sammensat men sammenhængende selv. Dette kan eventuelt kombineres med medicinering, og vi kan sammen finde den behandlingsmodel, der virker for netop dig.

bottom of page