top of page

BED (BINGE EATING DISORDER)

BED er ikke endnu en diagnose i det danske diagnosesystem, men nyere forskning viser at 40-50.000 danskere faktisk lider af tvangsoverspisning. Når jeg skriver ”lider”, så mener jeg rent faktisk at ”lide” – det er altså lidelsesfuldt og føles som et tab af kontrol i situationen og føles generelt ofte som en skamfuld del af livet. På trods af det ubehag, der kan ligge i at overspise, er det svært at finde behandlingsmuligheder, og mange psykologer er ikke uddannede til, og orienterede i den forskning, der ligger på området. Det gør det enormt svært at finde den rette behandler. 
Jeg har skrevet bachelor og speciale i skellet mellem overspisning og den bølge af tykaktivisme og kropspositivisme, der retmæssigt har fundet vej til Danmark og de sociale medier. Det vil altså sige at overspisning ikke nødvendigvis fører til overvægt, og at overvægt ikke nødvendigvis er lidelsesfuldt og skabt af uhensigtsmæssige overspisninger. I min behandling arbejder jeg derfor på en systemisk forståelse af tvangsoverspisning, og arbejder fordomsfrit. Jeg har god erfaring med ikke at arbejde på vægttab, men at arbejde på de strategier, klienten har for at skabe balance og kontrol i sin tilværelse. Overspisning har altså en årsag og dermed også en løsning, som vi sammen arbejder på at finde frem til.

Du kan derfor være sikker på at få en behandler, der faktisk ved, hvad BED indebærer, og hvordan man behandler det uden at skabe grobund for negative tankemønstre om kroppen. 

bottom of page